به مناسبت تولد امام رضا (ع)

امام ضامن یا امام رضا

امام ضامن
 آهویی گم کرده راهم یا رضا 
غرقه‌ی بحر گناهم یا رضا جان
روسیاهم روسیاهم یا رضا 
بی پناهم بی پناهم یا رضا جان

آمدم بر درگهت ای شاه طوس 
مهربان یار رئوف 
آفتاب بی غروب 
روشنی هر نگاه
ای پناه، ای غریب آشنا، بارش مهر خدا 
شمسی و مهرت چو ماه 
یا رضا گاهی نگاهی 

ای مهر هشتم سر نهادم بر در تو
آمدم شکرت خدایا
بر نخیزم از ره تو تا مرا با خود بری تو
ای تو مقصد ای تو مقصود
با توام من در دو دنیا
هر رواقت چون بهشت و درگه تو عرش اعلی
از مهر خود دورم مکن بی تاب و رنجورم مکن
به مادرت زهرا

ای امامم یاری ام کن راهیم کن تا خدا
من غریبم بی شکیبم یا رضا جان

امام ضامن آهویی گم کرده راهم یا رضا 
غرق یه بهر گناهم یا رضا جان
روسیاهم روسیاهم یا رضا 
بی پناهم بی پناهم یا رضا جان

بی تو عمرم شد تباه و شد هدر
هیچ و پوچ و بی ثمر
دست تسلیمم به سر آمدم بر درگه تو
سر به پیش و شرمسار از هر چه شر
دیدگان ترسان و تر کرده‌ام از خود سفر
آمدم بر درگه تو
تو رئوفی گوئیم سر را میفکن پرگشایم چون کبوتر
گوئیم از ره رسیدی بال بگشا بال گستر
مینوازی با نگاهی شویی ام قوئی به کوثر
من که هم مسکین یتیمی تو که ای فرزند حیدر

چونان گدا پشت درم پاکم کن و داخل برم
مرا خدایی کن

ای امامم یاری‌ام کن راهی‌ام کن تا خدا
من غریبم بی شکیبم یا رضا جان

دانلود آهنگ «امام ضامن» علی فانی
دانلود «امام ضامن» با صدای علی فانی
حجم: 4.55 مگا بایت


نماهنگ «امام ضامن» با صدای علی فانی:

دانلود ویدئو
حجم: 16.67 مگا بایت


گردآوری، تنظیم و نشر: وبسوار